RSS订阅|网站地图

2017年1-8月我省传统劳动密集型产品出口情况表

发布时间:2017-09-27 点击数: 字号:T | T

 
2017年1-8月我省传统劳动密集型产品出口情况表
金额单位:亿元人民币
名  称 累计出口 同比(%)  占全省份额(%)
全  省 4756.7  5.0% 100.0%
  传统劳动密集型产品 1777.1  -0.5% 37.4%
     其中:服装 600.2  -9.8% 12.6%
           鞋类 481.9  1.4% 10.1%
           纺织品 304.9  3.5% 6.4%
           家具 153.5  14.4% 3.2%
           塑料制品 103.3  7.2% 2.2%
           箱包 101.6  -6.2% 2.1%
           玩具 31.6  161.5% 0.7%